Lokalisatie

Het vertalen van software, websites en gebruikersinterfaces vraagt bijzondere vaardigheden. In software en websites moet de vertaler lezersteksten kunnen onderscheiden van programmatuur of code, die ongewijzigd blijft. Taggers is zeer bedreven in het opspeuren van dergelijke bijzonderheden. In vakjargon heet dit ‘lokalisatie’.